Krotbelasting en leegstandsheffing

Het Vlaams Gewest en de gemeentelijke overheid leggen krotbelastingen en leegstandsheffingen op t.a.v. bepaalde woningen en bedrijfsgebouwen. Omtrent het opnemen in de inventaris en het opleggen van de belasting bestaan en ontstaan heel vaak betwistingen. Mogelijk werd een pand onterecht opgenomen in de inventaris, mogelijk wordt het onterecht niet uit de inventaris geschrapt.

Op gemeentelijk niveau wordt deze kwestie geregeld met een reglement van de gemeenteraad. Gemeente per gemeente zal moeten worden onderzocht wat de regeling is.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest vindt u via deze link de toepasselijke regelgeving terug. https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/heffing-op-de-verkrotting-van-woningen-en-gebouwen

Verbist Advocatuur met u als eigenaar op zoek naar de meest adequate strategie om zo snel mogelijk een einde te maken aan de belasting of heffing of aan de dreiging daarvan. Mogelijk kan een vrijstelling worden gevonden. De financiële impact van dergelijke belastingen of heffingen kan immers bijzonder groot zijn.