Mede-eigendom

Samen met andere (rechts)personen of bedrijven eigenaar zijn van gemeenschappelijke delen van een grond of van een gebouw, kan bepaalde voordelen opleveren. De ervaring leert dat mede-eigendom vaak ook tot betwistingen aanleiding geeft. Soms zijn er problemen met andere mede-eigenaars, dan weer met de syndicus. Conflicten in een mede-eigendom kunnen soms heel scherp verlopen. Verbist Advocatuur kan u bijstaan in onderhandelingen, overleg, pogingen tot minnelijke regeling en in gerechtelijke procedures.