Milieuvergunning of Omgevingsvergunning

U wenst bepaalde inrichtingen te exploiteren of activiteiten uit te oefenen? Daartoe moet een vergunning worden aangevraagd, vroeger een ARAB-exploitatievergunning, nadien een milieuvergunning en nu een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een zogenaamde ingedeelde richting of activiteit van eerste of tweede klasse.

Meer informatie omtrent de omgevingsvergunning vindt u via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)