Opstal

Het recht van opstal is het tijdelijk zakelijk recht om de eigendom te hebben van gebouwen, werken of levende beplantingen geheel of gedeeltelijk op, boven of onder de grond van een andere eigenaar, en dit voor een periode van maximaal 50 jaar. De eigenaar is de opstalgever, degene aan wie het recht wordt verleend is de opstalhouder. Een opstalrecht wordt gevestigd om te voorkomen dat de eigenaar van de grond door natrekking eigenaar wordt van de gebouwen of beplantingen op de grond.

Het verlenen van een opstalrecht kan een oplossing bieden wanneer tijdelijke rechten moeten worden geboden voor de oprichting van windturbines, gsm-masten, schotelantennes of om de ondergrond te ontginnen, er in te boren of er ondergrondse garages in te vestigen.

Verbist Advocatuur begeleidt eigenaars en exploitanten bij de vestigingen van het opstalrecht en bij juridische geschillen omtrent de naleving van de opstalovereenkomst.