Overheidsaansprakelijkheid

In België is de overheid georganiseerd in drie zogenaamde machten: de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Geen van deze machten zijn onfeilbaar. Het gebeurt dat de overheid, in de uitvoering een van haar taken, een fout maakt en dat deze fout schade veroorzaakt.

Gemeenten, provincies, rechtspersonen van publiek recht… kunnen worden geconfronteerd met aansprakelijkheidsvorderingen. Het is ten eerste van belang fouten te voorkomen. Verbist Advocatuur staat diverse overheden bij in complexe aangelegenheden om samen met de overheid op zoek te gaan naar de meest creatieve doch juridisch bestendige oplossing om concrete problemen op te lossen of te voorkomen.

Als overheden fouten maken, hetzij in hun uitvoerend, wetgevende of rechtssprekende functie, dan zal Verbist Advocatuur de schadelijder (of dat nu een andere overheid is, een onderneming of een particulier) bijstaan om rechtsherstel te bekomen, bijvoorbeeld bij het foutief weigeren van vergunningen of het foutief verlenen ervan, bij foutief politioneel optreden, bij gebreken in het openbaar domein of de openbare weg, bij foutieve gunningsbesluiten bij overheidsopdrachten, bij onrechtmatige onteigeningsinitiatieven,  bij foutieve rechtspraak of foutieve wetgeving.