Pacht

Het pachtrecht is in het leven geroepen om de positie van de landbouwer en zijn landbouwbedrijf te beschermen . Het bestaan van pachtovereenkomst of de uitvoering ervan kunnen aanleiding geven tot tal van discussies. Ook de beëindiging van de pachtovereenkomst of de uitoefening van voorkooprechten van de pachter geeft aanleiding tot geschillen en procedures.

Verbist Advocatuur staat eigenaars en landbouwers bij het schrijven van pachtcontracten, bij geschillen bij de beëindiging of opzegging van pachtcontracten. U vindt de pachtwet via deze link.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1969110431