Planbaten

De wijziging van de ruimtelijke bestemming van een onroerend goed door een ruimtelijk uitvoeringsplan of (in het verleden) een bijzonder plan van aanleg (BPA) heeft een grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van het goed alsook op de waarde ervan. Als een ruimtelijk uitvoeringsplan of een BPA de ontwikkelingsmogelijkheden op uw eigendom doet ontstaan of uitbreidt, geniet u planbate. In bepaalde gevallen zal u een belasting verschuldigd zijn, met name de planbatenheffing. De bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een planbatenheffing zijn voor wat betreft het Vlaams Gewest opgesomd in de VCRO, u vindt ze via deze link: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Vlaamse-Codex-RO/VCRO-T2-Planning/VCRO-T2-H6-Planschade-en-planbaten#afd2 .

Het is belangrijk te onderzoeken of u vrijgesteld bent van heffing of dat de heffing mogelijk moet worden geschorst.  Verbist Advocatuur staat u bij deze analyse en bij het zetten van de nodige stappen om uw rechten zoveel mogelijk te vrijwaren en te beschermen.