Planschade

De wijziging van de ruimtelijke bestemming van een onroerend goed door een ruimtelijk uitvoeringsplan of (in het verleden) een bijzonder plan van aanleg heeft een grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van het goed alsook op de waarde ervan.

Het gebeurt dat door een nieuw plan oude ontwikkelingsmogelijkheden verdwijnen of worden beperkt. In bepaalde gevallen heeft u dan recht op een vergoeding wegens planschade.

Er zijn twee soorten van planschade. Er is de klassieke planschade en er is de , wat wij noemen, de belendende planschade.  De klassieke planschade wordt, voor wat betreft het Vlaams Gewest geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, via deze link vindt u de toepasselijke regeling https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Vlaamse-Codex-RO/VCRO-T2-Planning/VCRO-T2-H6-Planschade-en-planbaten#afd1. Het is hierbij zeer belangrijk dat u als eigenaar tijdig de nodige handelingen stelt om uw recht op planschadevergoeding te vrijwaren. In sommige gevallen is geen planschadevergoeding verschuldigd.

De klassieke planschade heeft betrekking op gronden waarvan de bestemming gewijzigd wordt. Hiervoor bestaat er in België dus een uitdrukkelijke regeling. De belendende planschade heeft betrekking op gronden die niet in het plan zijn begrepen maar die een bepaalde invloed (een waardevermindering of een waardevermeerdering) ondergaan door een bestemmingswijzigingen van een grond in de onmiddellijke omgeving. Als uw woning eerst gelegen was naast een landbouwgebied en plots komt te liggen naast een industriegebied, heeft dat een belangrijke impact op uw woonkwaliteit alsook op de waarde van uw onroerend goed. Deze vorm van belendende planschade is in België niet uitdrukkelijk geregeld.

Verbist Advocatuur staat eigenaars en overheden bij in planschadeprocedures.