Projectontwikkeling

De ontwikkeling van een vastgoedproject kent verschillende juridische dimensies. De projectontwikkeling situeert zich op het kruispunt tussen contractenrecht en bestuursrecht.

Niet alleen moet de ontwikkelaar grond verwerven (wat een overeenkomst veronderstelt), ook moet hij (best preventief) de ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden op die grond onderzoeken. De nodige contracten moeten worden afgesloten (met grondeigenaars, met aannemers, met studiebureaus) en de nodige vergunningen moeten worden bekomen (omgevingsvergunning, handelsvestigingsvergunning).

Het is hierbij van belang dat de ontwikkelaar vooraf zeer goed alle bestuursrechtelijke dimensies in kaart brengt: het bekomen van een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor het stellen van stedenbouwkundige handelingen) impliceert nog niet automatisch het bekomen van een handelsvestigingsvergunning.

Verbist Advocatuur staat tal van grote en kleinere projectontwikkelaars bij in alle juridische uitdagingen waar zij voor staan.