Publiek-Private Samenwerking

In tal van gevallen en om tal van redenen werkt de overheid samen met private partners. Eerste moet de overheid de private partner selecteren. Als dit is gebeurd,  wordt er tussen de overheid en de private partner een overeenkomst afgesloten. In beginsel is elke samenwerkingsovereenkomst tussen een publiek en een privaat persoon een publiek-private samenwerking.  PPS is in beginsel contracten recht.  Soms doen publiek-private samenwerkingen de grens vervagen tussen wat van publieke dan wel wat van private aard is.

Vandaag worden heel wat gebiedsontwikkelingen, bedrijventerreinen of stadsontwikkelingsprojecten gerealiseerd via een overeenkomst van publiek private samenwerking.

De Vlaamse Overheid besteedt veel aandacht aan PPS en heeft hiertoe een eigen website https://overheid.vlaanderen.be/pps waarop heel wat informatie terug te vinden is.

Verbist Advocatuur begeleidt overheden en private partners bij de selectie van partners en bij het afsluiten van de overeenkomsten.

Verbist Advocatuur staat overheden en private partners bij als er geschillen ontstaan bij de uitvoering van de pps-overeenkomst.