Ruilverkaveling

Ruilverkaveling is er op gericht het platteland, agrarisch gebied, beter te ordenen. Het is evenwel een vrij complex instrument dat veel vragen oproept bij de betrokken eigenaars. Zo is er het verschil tussen kavels en percelen, het onderscheid tussen herverkaveling en ruilverkaveling,  Verbist Advocatuur staat eigenaars en overheden bij in de procedures,  met vragen rond voorkooprechten, rond de werking van ruilverkavelingscomités.

De relevante wetgeving vindt u via deze link https://www.vlm.be/nl/themas/regelgeving/ruilverkaveling.