Subsidies en overheidssteun

De Vlaamse, Belgische en Europese overheid voorziet in tal van steunmaatregelen en subsidies voor ondernemingen en bedrijven. Voor wat de Vlaamse overheid vindt u hiertoe een overzicht in de subsidiedatabank http://www.vlaio.be/subsidiedatabank. Voor wat betreft de federale overheid is deze link bijzonder nuttig https://www.belgium.be/nl/economie/sociale_economie/subsidies.

Als u meent recht te hebben op een subsidie of steunmaatregel, maar deze niet bekomt, is het mogelijk dat hiertoe procedurele actie vereist is. Ook als de steun of subsidie wordt afgeschaft is het mogelijk dat u naar de rechter moet stappen.

Het bekomen van subsidies is vaak onderhevig aan bepaalde voorwaarden. Soms oordeelt de overheid dat de voorwaarden niet (helemaal) zijn nageleefd en wordt u verzocht een deel van de subsidie of maatregel terug te betalen. Het is hierbij van essentieel belang dat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Soms worden steunmaatregelen of subsidies als onrechtmatig gekwalificeerd. Concurrenten kunnen daartoe bepaalde actie ondernemen. Het is daarom soms van belang dat u vooraf met de bevoegde (Europese) instanties aftoetst of een bepaalde steun al dan niet zou kunnen worden aanvaard. De sancties treffen in de eerste plaats de onderneming zodat ook hier voorzichtigheid is geboden.