Trage wegen

Trage wegen zijn in de mode. Het zijn buurtwegen of wegen die een openbaar karakter hebben gekregen door een dertigjarig ongestoord publiek gebruik. Trage wegen kunnen aan wandelaars of fietsers mooie perspectieven bieden. Anderzijds bezwaren ze de gronden van de private eigenaar. Trage wegen leiden vaak tot discussies. Is er wel sprake van een trage weg? Is de weg opgenomen als chemin of chentier in de Atlas der Buurtwegen? Is de buurtweg naderhand mogelijk afgeschaft? Is er sprake van een dertigjarig ongestoord publiek gebruik? Als partijen het over het statuut van de weg niet eens zijn, zal de bevoegde rechter (veelal de vrederechter) over het statuut van de weg oordelen, dan wel bepalen of er sprake is van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid als gevolg van een dertigjarig publiek gebruik.

Het raadplegen van de atlas der buurtwegen is vaak geen sinecure . U kan deze per provincie digitaal raadplegen en een overzicht daartoe vindt u via deze link http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8/8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20.

Voor de opheffing en wijziging van een buurtweg gelden bepaalde regels zoals bepaald in de Buurtwegenwet van 10 april 1841 die u kan vinden via deze link http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1841041030&table_name=wet.

Verbist Advocatuur kan u als eigenaar, gebruiker of overheid bijstaan in de communicatie omtrent geschillen inzake het gebruik of het bestaan van trage wegen, zo nodig worden de nodige gerechtelijke en bestuurlijke procedures gevoerd.