Tuchtrecht

Heel wat beroepsbeoefenaars zijn onderworpen aan regels van deontologie en tucht.  Niet alleen ambtenaren, maar ook advocaten, notarissen, architecten, vastgoedmakelaars, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren zijn onderworpen aan deontologische regels.

Wanneer deze regels niet worden gerespecteerd, kan men worden vervolgd in het kader van een tuchtprocedure. Voor zowel de overheid als de vervolgde is het van belang te weten wat rechten en plichten zijn. Vaak spelen emoties bij tuchtprocedures hoog op en worden daarom (procedure)fouten gemaakt. Het is aan de beide zijden van belang omzichtig te werk te gaan.

Het lijkt in elk geval dat er steeds meer tuchtprocedures worden gevoerd. Soms is dit terecht, soms niet. Het gebeurt dat bepaalde ordemaatregelen worden genomen om iemand te sanctioneren. Dergelijke maatregelen kunnen mogelijk worden ontmaskerd als verkapte tuchtmaatregelen. Soms wordt tucht gebruikt als machtsmiddel of om rekeningen te vereffenen.  De tuchtoverheid zal hierbij een grote voorzichtigheid aan de dag leggen doch daadkrachtig optreden als er werkelijk tuchtrechtelijke problemen voorhanden zijn. Het is hierbij van belang dat heel goed verjaringstermijnen en procestermijnen worden gerespecteerd.

Het tuchtrecht en de deontologie zijn vandaag verspreid over tal van particuliere sector gebonden regels heen.

Verbist Advocatuur staat u met kennis van zaken bij in communicatie en procesvoering bij deontologische of tuchtrechtelijke problemen.

De link naar het gespecialiseerd tijdschrift Deontologie en Tuchtrecht vindt u hier http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/collections/120131_6_40679/deontologie-tuchtrecht-d-t.html.