Wegenrecht

Het hele Belgische landschap wordt doorkruist door wegen: waterwegen, autosnelwegen, buurtwegen, gemeentewegen, gewestwegen, spoorwegen. De aanleg van deze wegen vereisen bepaalde omgevingsvergunningen. Soms maken deze realisatie een complex project uit. De aanleg van bruggen en wegen kan soms ook onteigeningen impliceren.  De wegbeheerder (gewest of gemeente) is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de wegen, voor de aanleg ervan en voor het onderhoud ervan.

Over wegen kunnen tal van discussies ontstaan: is een weg een publieke weg of een private weg? Als u slachtoffer bent van een ongeval als gevolg van een gebrek in de weg is de beheerder van de weg aansprakelijk. Als u wordt onteigend voor de aanleg van een spoorweg, waterweg, snelweg, of in het kader van een rooilijnplan is het van belang uw rechten en plichten te kennen.