Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die u ons via deze website bezorgt, behandelen wij strikt vertrouwelijk.

Deze en elke andere informatie in het kader van de behandeling van een dossier valt onder het beroepsgeheim dat op elke advocaat rust.

De informatie die een cliënt aan zijn advocaat toevertrouwt, is vertrouwelijk en mag door de advocaat niet openbaar gemaakt worden, tenzij dat net noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van die cliënt, bijvoorbeeld in een procedure.

Disclaimer/Algemeen voorbehoud

De informatie op deze website is zeer algemeen en louter informatief bedoeld.

Deze informatie kan in geen geval enige aansprakelijkheid genereren in hoofde van de vennootschap noch in hoofde van individuele advocaten.